Skip to content

ERPviet.com - Giải pháp quản trị doanh nghiệp!

Thu, January 23, 2020, 1:21:07 pm
Giới thiệu ERP arrow Tin tức arrow 1.000 tỷ đồng hỗ trợ đổi mới công nghệ
1.000 tỷ đồng hỗ trợ đổi mới công nghệ In E-mail
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định thành lập Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trực thuộc Bộ KHCN. Quỹ này sẽ tập trung cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.

Quỹ được sử dụng đến 50% vốn ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện các hình thức hỗ trợ lãi suất vay, cho vay ưu đãi, bảo lãnh để vay vốn. Nguồn vốn của Quỹ lấy từ ngân sách nhà nước về hoạt động KHCN; sẽ được cấp bổ sung hằng năm từ ngân sách nhà nước để đạt tổng mức vốn điều lệ của Quỹ. Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ gồm Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ và Ban kiểm soát Quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Bộ trưởng Bộ KHCN bổ nhiệm, làm việc theo chế độ chuyên trách.

Nguồn: ICT News
 
< Trước   Tiếp >

Hệ thống