Skip to content

ERPviet.com - Giải pháp quản trị doanh nghiệp!

Mon, December 10, 2018, 12:47:43 am
Giới thiệu ERP arrow Tin tức arrow SỢI THẾ KỶ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ERP 700.000 USD
SỢI THẾ KỶ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ERP 700.000 USD In E-mail
Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ ký kết hợp đồng mua bản quyền sử dụng phần mềm cho hệ thống ERP SAP All In One và hợp đồng tư vấn triển khai dự án SAP ERP với Công ty SAPRO – Đối tác được Công ty SAP công nhận và ủy quyền.Ông Đặng Triệu Hòa- Chủ tịch HĐQT-CEO Sợi Thế Kỷ và ông Phạm Phi Vũ - CEO SAPRO

ERP là phần mềm quản trị được áp dụng để tích hợp các nguồn lực nội bộ, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Mục tiêu của Sợi Thế Kỷ khi quyết định triển khai ứng dụng ERP trong quản trị bao gồm:

- Chuẩn hóa hệ thống quản trị hữu hiệu theo chuẩn quốc tế và tăng tính minh bạch trong quản trị điều hành;

- Gia tăng khả năng ủy quyền phân quyền cũng như khả năng thừa hành sự ủy quyền và phân quyền của bộ máy quản lý điều hành;

- Nâng cao tư duy và trình độ của nguồn lực hiện hữu, tạo dựng đội ngũ kế thừa, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô và sự phát triển nhanh và bền vững của Sợi Thế Kỷ

Qua thời gian cân nhắc và lựa chọn, Sợi Thế Kỷ đã quyết định đầu tư hệ thống ERP “SAP ALL in One” do Công ty SAP cung cấp với sự tư vấn triển khai của công ty SAPRO và đơn vị tư vấn độc lập là công ty 3RP Consulting. Dự án sẽ được thực hiện thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 dự kiến triển khai từ tháng 07/2011 đến tháng 01/2012 với tổng giá trị đầu tư gần 700.000 USD. Giai đoạn 2 sẽ được triển khai sau khi hoàn tất Giai đoạn 1.

Ngày 15/07/2011.
Nguồn: Sợi Thế Kỷ
Cập nhật ( 22/08/2011 )
 
< Trước   Tiếp >

Hệ thống